Κήλες (πρωτοπαθείς-μετεγχειρητικές)

Οι κήλες μπορεί να είναι πρωτοπαθείς (αυτόματες, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας επεμβατικής διαδικασίας) ή μετεγχειρητικές (μετά από χειρουργείο, στη συντριπτική πλειοψηφία ανοικτό). Ανεξαρτήτως κεντρικής αιτίας, αυτό που συμβαίνει πάντα σε μία κήλη είναι ότι ένα κοιλιακό σπλάγχνο ή λιπώδης ιστός από την κοιλιακή κοιλότητα (π.χ. επίπλουν) προπίπτει μέσω ενός στομίου (π.χ. από το διάφραγμα, προσθιοπλάγιο κοιλιακό τοίχωμα, ομφαλός, βουβωνική χώρα, κ.λπ.), γεγονός που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Ο τρόπος προσέγγισης και αντιμετώπισης είναι ο ίδιος, περιλαμβάνοντας την ανάταξη του περιεχομένου της κήλης και σχεδόν πάντα την τοποθέτηση πλέγματος, ώστε να επιτευχθεί στήριξη του κοιλιακού τοιχώματος και αποφυγή υποτροπής της κήλης. Οι κυριότερες κατηγορίες κηλών, τοπογραφικά από τα άνω προς τα κάτω του σωματικού άξονα, είναι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Κηφισίας 56, Μαρούσι 15125

p_athanasopoulos@yahoo.com

info@athanasopoulos-surgery.com

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διστόμου 3-7, Μαρούσι 15125, Κτήριο Δ΄ (8ος)

p_athanasopoulos@yahoo.com