Παναγιώτης Αθανασόπουλος, 

MD, PhD, FRCS, FACS

Χειρουργική Ήπατος – Παγκρέατος – Χοληφόρων – Μεταμοσχεύσεων

Γενική Χειρουργική – Ογκολογία

Ρομποτική – Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003), από όπου απέκτησε και διδακτορικό τίτλο με άριστα (2012), κατόπιν πρωτότυπης πειραματικής έρευνας στη γονιδιακή έκφραση και τη μείζονα ηπατική χειρουργική.

Μετά την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου (2004-2005), ειδικεύθηκε  σε όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής και Ογκολογίας σε Πανεπιστημιακές Κλινικές των Αθηνών και του Cambridge (2006-2011).

Μετεκπαιδεύθηκε (Fellowships) και εργάσθηκε επί σειρά ετών (2012-2016), σε κέντρα του εξωτερικού, στη χειρουργική ήπατος-παγκρέατος-χοληφόρων και μεταμοσχεύσεων (ήπατος, παγκρέατος, νεφρών, πολυοργανικές), στη χειρουργική σαρκωμάτων, στη βαριατρική, καθώς και στην ελάχιστα επεμβατική (ρομποτική – προηγμένη λαπαροσκοπική) χειρουργική. Η χειρουργική εμπειρία του αποκτήθηκε στην Ελλάδα και σε επιφανή διεθνή κέντρα αναφοράς (centres of excellence) όπως: Addenbrooke’s – Cambridge University, Royal Free – UCL και Cuschieri Centre – Dundee University (Μ. Βρετανία), Asan Medical Centre – Ulsan University (Ν. Κορέα), IRCAD/EITS – Strasbourg (Γαλλία), University of Illinois Hospital at Chicago (ΗΠΑ), Misericordia University Hospital – Grosseto (Ιταλία).

Βραβεύθηκε (2013) με το βραβείο “You Made a Difference” για την ποιότητα της εργασίας του και τον επαγγελματισμό του, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Addenbrooke’s (Πανεπιστήμιο Cambridge, Μ. Βρετανία).

Ανακηρύχθηκε Fellow του Βασιλικού Κολεγίου Χειρουργών (Royal College of Surgeons – RCS, 2013) της Αγγλίας και του Αμερικανικού Κολεγίου Χειρουργών (American College of Surgeons – ACS, 2016).

  • Όλες οι παθήσεις ήπατος-παγκρέατος-χοληφόρων: καλοήθεις (π.χ. λίθοι και πολύποδες χοληδόχου κύστης, αδενώματα, εχινοκοκκίωση, ηπατικές-παγκρεατικές κύστεις) και κακοήθεις (π.χ. μεταστάσεις, ηπατοκυτταρικός καρκίνος, χολαγγειοκαρκίνωμα, καρκίνος παγκρέατος).
  • Όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής, Ογκολογίας και Βαριατρικής.
  • Νέα τεχνική χειρουργικής ήπατος ALPPS (Associating Liver Partition and Portal vein ligation for Staged hepatectomy). Εκπαιδεύθηκε στο Royal Free Hospital – UCL (Λονδίνο, Μ. Βρετανία) από τον παγκοσμίως πρωτοπόρο καθηγητή Malagό. Η ALPPS εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μη επαρκούς υπολειπόμενου ηπατικού παρεγχύματος.
  • Όλες οι χειρουργικές τεχνικές (ρομποτική, λαπαροσκοπική, ανοικτή), ανάλογα με την ενδεικνυόμενη σε κάθε ασθενή.

Πραγματοποίησε από κοινού με τον καθηγητή Κ. Κωνσταντινίδη την πρώτη ρομποτική ηπατεκτομή στην Ελλάδα (Ιούλιος 2017), με απόλυτη επιτυχία, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Συμμετέχει σε διεθνή ερευνητικά πρωτόκολλα και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά περιοδικά. Στους τομείς έρευνας περιλαμβάνονται η δημιουργία νέων οργάνων από αρχέγονα πολυδύναμα κύτταρα, η βελτίωση των τεχνικών μεταμόσχευσης και η βελτιστοποίηση της ποιότητας των μοσχευμάτων, η θεραπεία του διαβήτη μέσω μεταμόσχευσης νησιδίων παγκρέατος, η ανάπτυξη χειρουργικών μεθόδων που συμβάλλουν στην αύξηση της εξαιρεσιμότητας ηπατικών όγκων, η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση χειρουργικών παθήσεων.

Εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής, ειδικευομένων και ειδικευμένων χειρουργών, ως επίσημος εκπαιδευτής (κατά τη διάρκεια των Fellowships) σε προγράμματα ειδίκευσης, καθώς και σε σεμινάρια χειρουργικής των φημισμένων χειρουργικών κολεγίων RCS και ACS, σε Μ. Βρετανία και ΗΠΑ αντίστοιχα.

Κριτής εργασιών, κατόπιν τιμητικής πρόσκλησης, σε διεθνή ιατρικά περιοδικά: British Journal of Surgery, Oncotarget, Tumour Biology, Medicine (Baltimore), Journal of Clinical Imaging Science, World Journal of Gastroenterology, Journal of the Pancreas.

Ενεργό μέλος σε πολλαπλές διεθνείς επιστημονικές ενώσεις και συλλόγους: General Medical Council, Clinical Robotic Surgery Association, Society of Robotic Surgery, European Association of Endoscopic Surgery, Association of Laparoscopic Surgeons of Great Britain and Ireland, British Transplantation Society, International Liver Transplantation Society.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Κηφισίας 58 (1ος), Μαρούσι 15125

p_athanasopoulos@yahoo.com

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διστόμου 3-7, Μαρούσι 15125, Κτήριο Δ΄ (8ος)

p_athanasopoulos@yahoo.com