Ρομποτική τεχνολογία αιχμής στη σύγχρονη χειρουργική (άρθρο του Δρ. Π. Αθανασόπουλου στο περιοδικό FORBES)

Ο εξειδικευμένος χειρουργός Δρ Αθανασόπουλος εξηγεί, όσα πρέπει γνωρίζετε,

για την αλματώδη εξέλιξη στο πεδίο της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.

Η Ρομποτική χειρουργική αποτελεί τη νέα επαναστατική μέθοδο του αιώνα που διανύουμε, μετά την καθιέρωση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής τον προηγούμενο αιώνα. Με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας αναπτύχθηκε η τηλεχειρουργική, δηλαδή η πραγματοποίηση επεμβάσεων εξ αποστάσεως. Η ρομποτική χειρουργική συνιστά σημαντικότατη εξέλιξη της λαπαροσκοπικής, την οποία στο κοντινό μέλλον θα αντικαταστήσει πλήρως, όταν το κόστος χρήσης και συντήρησης του ρομποτικού συστήματος θα μειωθεί ακόμα περισσότερο. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής είναι: Ελαχιστοποίηση του εσωτερικού χειρουργικού τραύματος και της δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων. Ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος και του μετεγχειρητικού πόνου. Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη έξοδος από το νοσοκομείο. Εξάλειψη όλων σχεδόν Ελαχιστοποίηση του εσωτερικού χειρουργικού τραύματος και της δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων. Ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος και του μετεγχειρητικού πόνου. Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη έξοδος από το νοσοκομείο. Εξάλειψη όλων σχεδόν-

των μετεγχειρητικών επιπλοκών (αναπνευστικές, διαπύηση τραύματος, κήλη, χρόνιο άλγος κ.λπ.). Εκτέλεση όλων των κινήσεων που κάνει το ανθρώπινο χέρι από τους αρθρωτούς βραχίονες του ρομπότ, και στα τρία επίπεδα του χώρου, με απόλυτη ακρίβεια και σταθερότητα, γεγονός που επιτρέπει την επιτυχή διεκπεραίωση δύσκολων περιστατικών.

Η συνεχής έρευνα οδήγησε στο τελειότερο σύστημα που χρησιμοποιείται παγκοσμίως, το da Vinci Xi, το οποίο διαθέτει το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και το προσφέρει στους ασθενείς που επιλέγουν το συγκεκριμένο ίδρυμα. Το ρομποτικό σύστημα da Vinci Xi είναι συνδεδεμένο με ειδικούς ηλεκτρονι-

κούς υπολογιστές υψηλότατης αναλυτικής ικανότητας και είναι σε θέση να προσφέρει ακρίβεια και σταθερότητα κινήσεων, η οποία είναι αδύνατο να επιτευχθεί από το ανθρώπινο χέρι. Τo ρομποτικό αυτό σύστημα το χειρίζεται πλήρως ένας εξειδικευμένος χειρουργός, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στον ασθενή μπροστά σε ειδική κονσόλα και πραγματοποιεί την επέμβαση κινώντας κατάλληλα ειδικούς μοχλούς, ενώ βλέπει σε οθόνη το χειρουργικό πεδίο σε πραγματικό χρόνο (real time), τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση και υψηλή μεγέθυνση. Για να μην υπάρξει παρανόηση, πρέπει να τονιστεί ότι η επέμβαση πραγματοποιείται όχι από το ρομπότ, αλλά από τον χειρουργό, ο οποίος απλώς χρησιμοποιεί τις υψηλές δυνα-

Ευχαριστούμε τον
Δρ. Αθανασόπουλο MD, PhD, FRCS, FACS
Ήπαρ-Χοληφόρα-Πάγκρεας-Μεταμοσχεύσεις
Γενική Χειρουργική-Ογκολογία
Ρομποτική-Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική

τότητες που του παρέχει το ρομποτικό σύστημα. Η ρομποτική χειρουργική μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες χειρουργικές ειδικότητες, όπως γενική χειρουργική, ουρολογία, χειρουργική καρδιάς – θώρακος – αγ-γείων, γυναικολογική χειρουργική, παιδοχειρουργική κ.λπ.

Στο εγγύς μέλλον αναμένεται να αναπτυχθεί και να επεκταθεί ο ήδη εφαρμόσιμος συνδυασμός της ρομποτικής χειρουργικής με ειδικές απεικονιστικές τεχνικές. Μία από αυτές είναι το 3D image reconstruction for image-guided surgery, δηλαδή η σύντηξη της χειρουργικής 3D εικόνας με απεικονίσεις από αξονικές, μαγνητικές και άλλες υψηλής ευκρίνειας εξετάσεις.Επίσης μια άλλη σημαντική εφαρμογή είναι η χρήση της τεχνικής ICG fluorescence, που δίνει λεπτομερείς ανατομικές και λειτουργικές πληροφορίες για τα όργανα και την αιμάτωση των ιστών. Οι ανωτέρω εφαρμογές προσφέρουν ανυπέρβλητη δυνατότητα στον χειρουργό να σχεδιάσει και να εκτελέσει πολύ απαιτητικές επεμβάσεις με απόλυτη ακρίβεια, ιδιαίτερα στη χειρουργική του καρκίνου.

Η Ρομποτική χειρουργική αποτελεί τη νέα επαναστατική μέθοδο του αιώνα που διανύουμε, μετά την καθιέρωση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής τον προηγούμενο αιώνα. Με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας αναπτύχθηκε η τηλεχειρουργική, δηλαδή η πραγματοποίηση επεμβάσεων εξ αποστάσεως. Η ρομποτική χειρουργική συνιστά σημαντικότατη εξέλιξη της λαπαροσκοπικής, την οποία στο κοντινό μέλλον θα αντικαταστήσει πλήρως, όταν το κόστος χρήσης και συντήρησης του ρομποτικού συστήματος θα μειωθεί ακόμα περισσότερο. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής είναι: Ελαχιστοποίηση του εσωτερικού χειρουργικού τραύματος και της δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων. Ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος και του μετεγχειρητικού πόνου. Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη έξοδος από το νοσοκομείο. Εξάλειψη όλων σχεδόν Ελαχιστοποίηση του εσωτερικού χειρουργικού τραύματος και της δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων. Ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος και του μετεγχειρητικού πόνου. Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη έξοδος από το νοσοκομείο. Εξάλειψη όλων σχεδόν των μετεγχειρητικών επιπλοκών (αναπνευστικές, διαπύηση τραύματος, κήλη, χρόνιο άλγος κ.λπ.). Εκτέλεση όλων των κινήσεων που κάνει το ανθρώπινο χέρι από τους αρθρωτούς βραχίονες του ρομπότ, και στα τρία επίπεδα του χώρου, με απόλυτη ακρίβεια και σταθερότητα, γεγονός που επιτρέπει την επιτυχή διεκπεραίωση δύσκολων περιστατικών.

Η συνεχής έρευνα οδήγησε στο τελειότερο σύστημα που χρησιμοποιείται παγκοσμίως, το da Vinci Xi, το οποίο διαθέτει το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και το προσφέρει στους ασθενείς που επιλέγουν το συγκεκριμένο ίδρυμα. Το ρομποτικό σύστημα da Vinci Xi είναι συνδεδεμένο με ειδικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές υψηλότατης αναλυτικής ικανότητας και είναι σε θέση να προσφέρει ακρίβεια και σταθερότητα κινήσεων, η οποία είναι αδύνατο να επιτευχθεί από το ανθρώπινο χέρι. Τo ρομποτικό αυτό σύστημα το χειρίζεται πλήρως ένας εξειδικευμένος χειρουργός, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στον ασθενή μπροστά σε ειδική κονσόλα και πραγματοποιεί την επέμβαση κινώντας κατάλληλα ειδικούς μοχλούς, ενώ βλέπει σε οθόνη το χειρουργικό πεδίο σε πραγματικό χρόνο (real time), τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση και υψηλή μεγέθυνση. Για να μην υπάρξει παρανόηση, πρέπει να τονιστεί ότι η επέμβαση πραγματοποιείται όχι από το ρομπότ, αλλά από τον χειρουργό, ο οποίος απλώς χρησιμοποιεί τις υψηλές δυνατότητες που του παρέχει το ρομποτικό σύστημα. Η ρομποτική χειρουργική μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες χειρουργικές ειδικότητες, όπως γενική χειρουργική, ουρολογία, χειρουργική καρδιάς – θώρακος – αγ-γείων, γυναικολογική χειρουργική, παιδοχειρουργική κ.λπ.

Στο εγγύς μέλλον αναμένεται να αναπτυχθεί και να επεκταθεί ο ήδη εφαρμόσιμος συνδυασμός της ρομποτικής χειρουργικής με ειδικές απεικονιστικές τεχνικές. Μία από αυτές είναι το 3D image reconstruction for image-guided surgery, δηλαδή η σύντηξη της χειρουργικής 3D εικόνας με απεικονίσεις από αξονικές, μαγνητικές και άλλες υψηλής ευκρίνειας εξετάσεις.Επίσης μια άλλη σημαντική εφαρμογή είναι η χρήση της τεχνικής ICG fluorescence, που δίνει λεπτομερείς ανατομικές και λειτουργικές πληροφορίες για τα όργανα και την αιμάτωση των ιστών. Οι ανωτέρω εφαρμογές προσφέρουν ανυπέρβλητη δυνατότητα στον χειρουργό να σχεδιάσει και να εκτελέσει πολύ απαιτητικές επεμβάσεις με απόλυτη ακρίβεια, ιδιαίτερα στη χειρουργική του καρκίνου.

Ευχαριστούμε τον
Δρ. Π. Αθανασόπουλο MD, PhD, FRCS, FACS
Ήπαρ-Χοληφόρα-Πάγκρεας-Μεταμοσχεύσεις
Γενική Χειρουργική-Ογκολογία
Ρομποτική-Προηγμένη Λαπαροσκοπική
Χειρουργική

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Κηφισίας 58 (1ος), Μαρούσι 15125

p_athanasopoulos@yahoo.com

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διστόμου 3-7, Μαρούσι 15125, Κτήριο Δ΄ (8ος)

p_athanasopoulos@yahoo.com